CATEGORIES DEL BLOG

 

 

 

 

ÍNDEX DE CATEGORIES DEL CERCLE H. M.

 

1 – Amistat i Relacions humanes

Amistat i Relacions humanes, i tots aquells termes relacionats amb l’esperit del títol, com son: admiració, aduladors, afecte, amics, amistat, ànima, amor, bellesa, cançó, caràcter, estudis, fama, família, filosofia, galanteria, gratitud, honradesa, il·lusió, imaginació, joventut, llibertat, musica, opinió, paraula, pau, pensaments, riure, etc., etc.

2 – Art i Belles arts

Arquitectura, cine, dansa, escultura, fotografia, literatura, música, opera, pintura, poesia, teatre, televisió, urbanisme, etc.

3 – Ciències

Astrologia, astronomia, biologia, farmàcia, física, geografia, geologia, medicina, matemàtiques, química, veterinària, etc.

4 – Ciències Socials

Administració, antropologia, comerç, dret, direcció i gestió, economia, educació, empreses, ensenyança, filosofia, filologia, historia, idiomes, mercantilisme, oficis, premsa, professions, psicologia, sociologia, treball, etc.

5 – Governació i Administració

Nacions Unides, Unió Europea, Espanya, Catalunya, Ciutats i Municipis (Barcelona, Sabadell, etc.), democràcia, guerra, militarisme, política, revolució, tirania, etc.

6 – Humanisme

Ciutadans, civisme, consumidors, esports, família, gent gran, home i dona, humanisme, igualtat, joventut, fumadors, llibertat, salut, natura, gats i gossos, moral, religió i església, seguretat, societat, transit, vins, etc.

7 – Serveis i Centres

Serveis i centres, públics i privats, destinats a la societat, com són els Centres d’Assistència Primària, centres cívics, centres per la gent gran, comerços, escoles, fires, hospitals, mercats, museus, residencies, teatres, transports, universitats, etc.

8 – Societat Civil

Agrupacions, associacions, organitzacions no governamentals (ONG), plataformes i de qualsevol altra mena d’estructuració de la societat civil sense ànim de lucre, siguin d’ajuda a malalts i disminuïts, artístiques, assistencials, culturals, ecologistes, esportives, excursionistes, de gent gran, humanistes, literàries, professionals, reivindicatives, solidaries, etc.

9 – Tècniques

Agricultura, comunicacions, confecció, construcció, direcció i gestió, electricitat, electrònica, enginyeria, informàtica i informació, Internet, logística, màrqueting, medi ambient, normalització, organització i producció, qualitat, ramaderia, residus i reciclatge, seguretat i riscos laborals, etc.

10 – Tecnologies i Industries

Alimentació, arts gràfiques, cautxú o goma, cuir, fusta, mecànica, metal·lúrgia, paper, plàstic, química, suro, tèxtil, etc.

 

 

Anuncios

EL CERCLE

 

 

EL NOSTRE CERCLE

 

TREBALL – CIENCIA – PROGRES

 

 

 

CULTURA

Cal recordar-ne la seva definició veritable:

 

Conjunt de coneixements humans, socials, literaris, històrics, científics o de qualsevol altra mena que hom posseeix com a fruit de l’estudi i de l’experiència, etc.

 

 

CERCLE HUMANISTA

 

 

CERCLE HUMANISTA MULTINIVELL

 

Els 100 de Sant Jordi

 

 

 

EL NOSTRE LEMA

 

LA PERSONA ÉS SEMPRE I EN TOT EL PRINCIPI I FI, DEL TREBALL, DE LA CIÈNCIA, DEL PROGRÉS ECONÒMIC I DE LA HISTORIA DELS POBLES.

 

 

Associació en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, en el que se li atribueix el numero 16.270 de la Secció 1ª del Registre de Barcelona, el 3 de març de 1996.

 

 

 

OBJECTE DE L’ASSOCIACIÓ

 

EL CERCLE HUMANISTA MULTINIVELL APORTARÀ LA SEVA MODESTA COL·LABORACIÓ A LES PERSONES, CREANT PUNTS DE TROBADA EN FUNCIÓ DEL SEU TREBALL O INTERESSOS CULTURALS COMUNS, FOMENTANT L’AMISTAT I LES RELACIONS FRATERNALS.

 

 

INICI